Dades fiscals

Dades fiscals de Càrniques del Pla

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que CARNIQUES DEL PLA SL. amb domicili social al carrer Enric Granados nº 6 25230 Mollerussa (Lleida), NIF B25293739, inscrit a Lleida, tom 170, foli 193, full N L-3174 inscripció 1a, posa a disposició dels usuaris a través de l'adreça electrònica: comercial@carniquesdelpla.com